Bij gastvrijheid is regelmatig de vraag: ben ik op mijzelf gericht of op de ander? De liefde openbaart zich in gastvrijheid. In ‘De weg van de barmhartigheid’ schrijft Jos Lammers: ‘De eerste vrucht van de gastvrijheid is verdraagzaamheid tegenover het anders-zijn van de anderen. Wij mogen de vreemdelingen niet als tegenstanders of als een bedreiging beschouwen, maar als medemensen, als evennaasten. Wij zullen in onze steeds groeiende multiculturele gemeenschap moeten leren elkanders belangen te behartigen, elkaar te begrijpen en te eerbiedigen. Alleen zo kan de vrede tot stand komen tot welzijn van allen.’ De gever in royale gastvrijheid wordt ook nog wel eens de ontvanger als we kijken naar Abrahams gastvrijheid in Genesis 18. Je schenkt veel van je tijd, je materiële mogelijkheden, je liefde, maar uiteindelijk is het onduidelijk wie het meeste ontvangt: degene aan wie je een dienst betuigt of jij die het beste van jezelf hebt gegeven?… De rollen worden omgedraaid. De gever wordt ontvanger. En wat je op jouw beurt ontvangt, kan oneindig veel meer zijn dan wat je hebt geschonken. En meteen raken wij dan ook de kern van de Bijbel: God is liefde…

LEES DIT ARTIKEL VERDER IN CHARISMA MAGAZINE, DECEMBER 2021