Discussie over muzikale vernieuwing in Gods kerk is van alle tijden. Zo gooide in maart Hans Boersma, theologieprofessor aan het Nashotah House Theological Seminary een nieuwe knuppel in het hoenderhok: moderne aanbiddingsmuziek zou afbreuk doen aan de harmonie van liturgie en boodschap, en daarmee de kracht van muziek in de kerk uithollen. Het duurde niet lang voor er een antwoord kwam: van Glenn Packiam, aanbiddingsleider en voorganger van de New Life Church in Colorado.

De uitwisseling van beide heren geeft een goed beeld van de muziekontwikkeling in de kerk en van de valkuilen en perspectieven die daarbij horen. Hans Boersma gaf zijn stuk de titel ‘The Liturgical Medium is the Message’, oftewel: Het liturgisch medium is de boodschap. Hij publiceerde het in First Things, een uitgave van het Instituut voor Religie en Openbaar Leven, een interreligieus onderzoeks- en onderwijsorgaan. Auteurs beschrijven hierin wat zij aan ontwikkeling in de kerk zien – en hoe deze om dient te gaan met deze invloeden. Glenn Packiam zal het stuk van Boersma met grote interesse gelezen hebben, want binnen een paar weken verscheen er een uitgebreid antwoord van zijn hand…

LEES DIT ARTIKEL VERDER IN CHARISMA MAGAZINE, JUNI 2021